کمیته تحقیق و پژوهش

اقدامات:

برگزاری جلسه در خصوص بحران آب

 

دستورالعمل اجرایی کمیته پژوهش :

کمیته پژوهش انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضوی در راستای اهداف عالیه انجمن و کمک به توسعه تحقیقات و پژوهش در حوزه مهندسی مکانیک و ساختمان، اهداف زیر را دنبال و به هیئت مدیره انجمن پیشنهاد می نماید.

  • تایید و معرفی اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی انجمن.
  • همکاری با کمیته پژوهش نظام مهندسی ساختمان و ارایه راهکارها و دستورالعمل های پژوهشی حوزه مهندسی مکانیک.
  • همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهش سایر نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی و انجمن ها.
  • نگارش و تایید مقالات، مطالب و انتشارات به نام انجمن.
  • معرفی نماینده انجمن جهت حضور و شرکت در جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه پژوهش.
  • بررسی و تایید عرضه کنندگان و تولیدکنندگان محصولات تاسیساتی جهت درج در لیست انجمن و همکاری با انجمن در حوزه های مختلف.
  • همکاری و تبادل نظر با سایر کمیته های انجمن.
  • همکاری و پیشنهاد تدوین استانداردها و مقررات اجرایی و ارایه به نهادهای بالادستی.
  • همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی مورد تایید جهت انجام پروژه های تحقیقاتی.

منظور از حوزه پژوهش : کلیه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با تاسیسات.