عضویت

مدارک لازم جهت ثبت نام در انجمن صنفی مهندسان مکانیک

  1. 2قطعه عکس
  2. کپی شناسنامه
  3. کپی کارت ملی
  4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  5. کپی پروانه اشتغال به کار
  6. پرداخت ورودیه (500000 ریال)
  7. پرداخت حق عضویت سالانه (500000 ریال)

فرم عضویت صفحه اول

فرم عضویت صفحه دو

با دریافت و پرکردن فرم عضویت از طریق لینک فوق میتوانید در زمان صرفه جویی کنید.