سمینار گرمایش از کف

سمینار گرمایش از کف
مدرس: مهندس دوستی
(مولف کتاب گرمایش از کف )

مکان : سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

(نبش پیام 12)

زمان 5 شنبه 30 خرداد 98 از ساعت 9 الی 13

تلفن ثبت نام :

37675806

36619615