اقدامات کمیته پژوهش

در پی تشکیل کمیته راهبردی انجمن صنفی مهندسان مکانیک که با حضور بزرگان و پیشکسوتان و دست اندرکاران جهت بررسی کامل تاسیسات مکانیکی برگزار گردید در شروع کار و طی جلسات فراوان یکی از مهمترین مسائل روز (آب و فاضلاب) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیشنهادات زیر برای صرفه جویی آب در ساختمان ها ارائه گردید.

  • استفاده از آب باز چرخانی و بازیافت شده فاضلاب خاکستری برای فضاهای سبز به صورت زیرسطحی، فلاش تانک ها (گروه ساختمان های ج و د)
  • توصیه اکید به جایگزینی استفاده از چیلرهای هواخنک به جای آب خنک در گروه ساختمانی ج و د
  • استفاده از لوازم و قطعات کاهنده مصرف آب در ساختمان ها مطابق با شیوه نامه آبفا (برای کل ساختمان های در دست احداث)
  • پیشنهاد جایگزینی سیستم های سرمایشی مانند کولرهای گازی (اسپلیت) به جای سیستم سرمایش تبخیری (کولر آبی)
  • الزام عایقکاری کانال های کولر آبی طبق مبحث 14 (در مواقعی که کانال کولر در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارد) و استفاده از سایبان برای کولرهای آبی و همچنین سیستم های کنترل کننده مصرف مانند شناورهای مناسب و سیستم کنترل دما به شیوه ای مناسب
  • استفاده از سیستم برگشت آبگرم طبق مبحث 16 (ویرایش 1396) و ترجیحا نصب پمپ برگشت
  • بهینه سازی مصرف آب در سیستم های گرمایشی
  • بازرسی تاسیسات مکانیکی، تعمیر و نگهداری تاسیسات بهداشتی طبق الزامات مبحث 22 مقررات ملی
  • مهندسان معمار با هماهنگی مهندسان مکانیک در طراحی اولیه خود حتی الامکان فاصله حمام، سرویس ها، آشپزخانه (شیرهای مصرف) را از منبع تولید آب گرم مانند پکیج به حداقل برسانند.

کمیته راهبردی انجمن صنفی مهندسان مکانیک : همکاران عزیز و اساتید بزرگوار آقایان دکتر داوری، فرشیدیان فر، سپهر، اسدیان، محرری، آقایان مهندس مستشاری، سپهر، عباس نیا، کاشانی حصار، صامغانی، مظفریان، محدث، ایرانی، آتش افزون و تشکر از آقای مهندس جمشیدی و سرکارخانم مهندس بنائی (ناجیان آب) که جدیدا به جمع ما پیوستند.

مخصوصا از زحمات فراوان همکاران عزیز و گرامی آقایان مهندسان متقین، تقی زاده، امینیان که در این راه وقت زیادی را به انجمن جهت ارتباط با سایر ادارات مانند اداره آب و فاضلاب و هماهنگی و گردآوری مطالب اختصاص داده اند سپاسگزاری و قدردانی می گردد.