اصول و نگه داری و تعمیر تاسیسات ساختمانی

آموزش تخصصی اصول و نگه داری و تعمیر تاسیسات ساختمانی

(چیلرها و دستگاه های سرمایشی)

محل برگزاری : بین چهارراه لشگر و 10 دی-سمت راست -دانشگاه علمی کاربردی سینا

مدرسین : آقایان مهندس علی سپهر-محسن محدث

هزینه ثبت نام : 900000 ریال و اعضا سازمان 600000 ریال

تلفن تماس : 37675806

دارای امتیاز تمدید آموزشی پروانه اشتغال جهت رشته تاسیسات مکانیکی

ساعت 16 الی 20

زمان برگزاری : اول ،دوم و سوم اردیبهشت ماه