کمیته آموزش

 

 

دوره های آموزشی

 

 

 

 

دستورالعمل اجرایی کمیته آموزش :

کمیته آموزش انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضوی در راستای اهداف عالیه انجمن و رشد و اعتلای سطح دانش مهندسی مکانیک برای اعضای انجمن اهداف زیر را دنبال و به هیئت مدیره انجمن پیشنهاد می نماید.

 • برگزاری دوره های آموزشی.
 • برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی.
 • پیشنهاد تدوین سرفصل های آموزشی و بررسی و تایید دوره ها و همایش های ارائه شده از طرف متقاضیان.
 • تایید صلاحیت اساتید و مدرسان دوره ها و همایش ها.
 • معرفی مدرسان و اساتید به سایر سازمان ها و نهادها و انجمن های متقاضی جهت برگزاری دوره ها و همایش ها.
 • همکاری با دانشگاه ها وکمیته های آموزش سازمان ها و نظام مهندسی ساختمان و ارایه سرفصل ها و پیشنهادات برگزاری دوره های ویژه مهندسان مکانیک.
 • همکاری و تبادل نظر با واحدهای آموزش سایر نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی و انجمن ها.
 • بررسی و تایید کتب و انتشارات مربوط به انجمن.
 • برگزاری و تایید دوره های آموزش مجازی.
 • معرفی نماینده انجمن جهت حضور و شرکت در جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه آموزش.
 • همکاری و تبادل نظر با سایر کمیته های انجمن.
 • معرفی محل برگزاری دوره ها.
 • معرفی مجری دوره های انجمن.