دوره آموزشی نرم افزار Revit

دوره آشنایی با نرم افزار طراحی  Revit map

شامل دوره تئوری و عملی به همراه پروژه اجرایی

(در حال ثبت نام)

زمان دوره : 24 ساعت

ظرفیت کلاس محدود میباشد

مدرس دوره : آقای مهندس خراشادیزاده مدیر طراحی پروژه مشهد مال

مکان : لابراتور دانشگاه علمی کاربردی سینا

هزینه دوره : 390 هزار تومان